Android – Bäst säljande smartphone-OS i USA under 1:a halvåret 2010

Postat:
16:01 - 2010-10-06
Skribent:
Swedroid-redaktionen
Kommentarer:

Totala marknadsanelar USA

Under årets första halvår så är androidtelefonerna det som lockat amerikanarna allra mest. RIM:S BlackBerry OS har annars varit USA:s största OS med en total marknadsandel på 36% under januari, iPhone 29% och Android 8%. Siffrorna har nu ändrats till augusti där BlackBerry minskat med 5% till 31%, Apple har minskat en procent till 28% och Android har gått fram från 8% till 19%.

Om vi istället tittar på vad de som köpt helt nya telefoner har valt, så har BlackBerry gått från 34% i januari till 26% i augusti. iPhone har minskat från 32% till 25% och androidbaserade telefoner har gått från 14% till hela 32%.

Andel i procent av nymobilsförsäljning i USA, OS: Android, iPhone, BlackBerry

Android har såledels fullständigt kört över framförallt BlackBerry och man undrar hur de tänkt tackla konkurrensen.

De resterande 17% av marknaden (om man lägger ihop iPhone, BlackBerry och Android så får vi 83% av marknaden) fördelas till Symbian, Windows Mobile m.fl. Så det finns fortfarande kunder för alla att locka till sig! Kan BlackBerry återhämta sig? Kan iPhone stå emot?

Via: Engadget

Av: Mortalis