Säkerhetskopiera och återställ/rädda HTC Magic (Windows)

Från Swedroid Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Introduktion

Först och främst: DON'T PANIC!

Det mesta går att lösa, innan du genomför ett moment, se till att ha läst igenom instruktionerna så att du är med på vad som menas. Är du osäker? Fråga i forumet

I den här guiden går vi igenom följande:

 • Hur du byter ROM-fil efter en misslyckad flashning
 • Hur du gör en säkerhetskopia (nandroid backup)
 • Hur du återställer en säkerhetskopia (nandroid backup)
 • Hur du återställer din SPL / boot loader till ursprungsversionen

Ordlista

För en bättre förklaring av termer så som SPL, fastboot m.m. se wiki-avsnittet:Ordlista

Filer för nedladdning

För det allra senaste rekommenderas en titt i vårt forum här eller på XDA här

Ladda hem filer här: HTC Magic PVT32A/PVT32B

1. Ladda ner Androids SDK ifrån Google: [1]

Packa upp filen på valfri plats, förslagsvis direkt under C:

2. Anslut telefonen till datorn (Windows)

OBS! Innan du börjar, se till att ha avinstallerat ev. mjukvara från HTC som exempelvis "HTC Sync"

 1. På din telefon: Gå till Home -> Settings -> Applications -> Development -> och slå på ”USB debugging”.
 2. Anslut därefter telefonen med USB-kabeln till datorn och upp bör rutan som efterfrågar drivrutiner komma. Om du kör Windows 7 kan du behöva gå in under enhetshanteraren och där uppdatera / installera drivrutinen. Ta inte bort USB-kabeln innan du gått igenom hela denna guide.
 3. I dialogen som frågar efter drivrutinen skall du välja att själv "peka ut" vart filen ligger. Drivrutinen finner du i usb_driver mappen som finns i SDK-mappen från steg 1. Du väljer den version som är anpassad till 64-bitars (amd64) resp. 32-bitars (x86) Windows.
 4. Windows varnar efter att du valt drivrutinen för att man inte kan verifiera upphovsmakaren till Ins i NK 02 ION R4. Klicka på Install this driver software anyway.

Telefonen är nu ansluten och din dator är konfigurerad för att kunna kommunicera med den.

Om du kör Vista eller XP SP3 och inte hade telefonen i USB debug mode vid första tillfället då du anslöt den kommer du inte att kunna installera de korrekta drivrutinerna. Lösningen på detta är att ta bort de drivrutiner Windows installerat automatiskt genom detta program, anslut därefter telefonen i debug-läge igen så dyker rutan som efterfrågar drivrutiner åter upp.

3. Byt ROM-fil efter misslyckad ROM-flashning

 1. Hämta hem korrekt recovery-fil för din telefon från listan ovan och döp om den till recovery.img och placera den i roten på tools-mappen inuti Android SDK-mappen.
 2. Hämta hem en fungerande ROM-fil för din telefon och spara ROM-filen som update.zip och placera den i roten på tools-mappen inuti Android SDK-mappen.
 3. Starta telefonen i fastboot-läget genom att hålla inne BACK+POWER samtidigt som du startar telefonen.
 4. Starta kommandotolken och ange sökvägen till toolsmappen i SDK-katalogen: cd C:\android 1.5 sdk\tools.
 5. Skriv sedan: fastboot boot recovery.img.
 6. Därefter skriver du: adb shell mount -a.
 7. För att sedan pusha update.zip till telefonen så skriver du: adb push update.zip /sdcard/update.zip.
 8. Slutligen väljer du "apply update" och flashar om telefonen med en fungerande ROM-fil.

4. Gör en nandroid-backup/säkerhetskopia

 1. Hämta hem korrekt recovery-fil för din telefon från listan ovan och döp om den till recovery.img och placera den i roten på tools-mappen inuti Android SDK-mappen.
 2. Starta telefonen i fastboot-läget genom att hålla inne BACK-knappen samtidigt som du startar telefonen.
 3. Starta kommandotolken och ange sökvägen till toolsmappen i SDK-katalogen: cd C:\android 1.5 sdk\tools.
 4. Skriv sedan: fastboot boot recovery.img.
 5. Välj sedan alternativet "Nandroid backup".
 6. Starta om telefonen och dra över recovery.img, boot.img, misc.img och system.img från roten på SD-kortet till datorn och lägg filerna i säkert förvar.

5. Återställ en nandroid-backup/säkerhetskopia

Om du använder dig av recovery-filen RAv1.1.1 : Modded ION recovery (hämtas i länken ovan) eller senare installerad på telefonen följ anvisning 1, annars följer du anvisning 2. Rekommenderas att du använder den senare versionen av recovery-RAvX.X då det är mycket enklare och mindre risk för att göra fel. Du kan köra den senaste recoveryn utan att behöva flasha in den.

Anvisning 1.

 1. Lägg din nandroid backup i roten på telefonen / SD-kortet; mapphierarkin bör se ut som följer /sdcard/nandroid/HT95WXXXXXX/2009XXXX-XXXX/ där X:en skall bytas ut mot det mapparna döpts till av nandroid. Nandroid restore kommer ta den senaste backupen och återskapa den så vill du ha en äldre får du se till att antingen flytta eller döpa om en senare backup (mapp med namn i stil med "20090717-2345" till ett annat ställe/namn.
 2. Filerna i mappen 2009XXX-XXXX skall heta följande recovery.img, boot.img, misc.img och system.img. Om du inte flashat in recovery-filen på telefonen, så gör nu steg 4.1-4.4 ovan. Gå sen till 5.1.3. Om du flashat in recovery-filen på telefonen, så fortsätt här:
 3. Stäng av telefonen och starta den i recovery-läget genom att hålla inne HOME (knappen med huset på) och trycka på POWER (fortsätt håll inne HOME tills du ser texten "HTC MAGIC").
 4. Välj alternativet "Restore nandroid backup". Tänk dock på att minneskortet tar ett tag att initialisera så vänta en minut innan du försöker, i annat fall kommer du få ett felmeddelande som säger "E:Can't mount /dev/block/mmcblk0p1 (or dev/block/mmcblk0) (No such file or directory) Can't mount sdcard" Får du meddelandet vänta en stund och försök igen.
 5. När nandroid meddelar att "restore complete" är din telefon återställd och du kan välja att starta om telefonen med alternativet "Reboot now".
 6. Kontrollera att backupen genomförst så som du ville och i annat fall har du säkerligen gjort backup på en nyare eller äldre nandroid-backup än du tänkt. Namnet på den sista mappen i nandroid-hierarkin står för ett datum och en tid så du kan kontrollera när den gjordes med det namnet och byta utifall att du ville ha en annan.

Anvisning 2 (för äldre versioner av nandroid-backups).

 1. Lägg din nandroid backup i roten på tools-mappen i SDK-mappen, backupen skall bestå av tre filer: recovery.img, boot.img, system.img.
 2. Starta telefonen i fastboot-läget genom att hålla inne BACK-knappen samtidigt som du startar telefonen.
 3. Starta kommandotolken och ange sökvägen till toolsmappen i SDK-katalogen: cd C:\android 1.5 sdk\tools.
 4. Skriv därefter följande kommandon, ett efter ett:
 • fastboot erase system -w
 • fastboot erase boot
 • fastboot flash system system.img
 • fastboot flash userdata data.img
 • fastboot flash boot boot.img
 • fastboot reboot

Din telefon är nu återställd.

6. Återställ SPL/Boot loader

 1. Hämta hem korrekt recovery-fil för din telefon från listan ovan och döp om den till recovery.img och placera den i roten på tools-mappen inuti Android SDK-mappen.
 2. Hämta hem korrekt SPL från listan ovan och placera den i roten på SD-kortet/telefonen med filnamnet update.zip.
 3. Starta telefonen i fastboot-läget genom att hålla inne BACK-knappen samtidigt som du startar telefonen.
 4. Starta kommandotolken och ange sökvägen till toolsmappen i SDK-katalogen: cd C:\android 1.5 sdk\tools.
 5. Skriv sedan: fastboot boot recovery.img.
 6. Välj alterantivet "Apply update".
 7. Du har nu återställt din SPL/Boot loader.